VPS sportchef varnad efter osakligt beteende mot kvinnliga kolleger

VPS sportchef Janne Lindberg har blivit varnad av fotbollsklubben för osakligt beteende.

VPS meddelar att Lindberg bland annat har skickat meddelanden med sexuella betoningar till kvinnliga anställda inom Vasaklubben. Enligt VPS rör det sig även om kommentarer av sexuell karaktär.

Klubben har utrett det skedda genom att höra alla parter. Dessutom har man tagit hjälp av jurister för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas.

Resultatet av utredningen var att Lindberg fick en skriftlig varning redan under våren 2023. Efter att klubben talat med sakkunniga gjorde VPS bedömningen att det inte fanns fog för att säga upp Lindberg. 

https://www.hbl.fi/artikel/882ebaa5-0e57-5f3d-89fa-df6955bb0426

Related Posts