Ville ikke gi innsyn i aksjelister – E24

Den store interessen for politikernes aksjehandel fikk Verdipapirsentralen (VPS) til å rykke ut: De mener opplysninger om hvem som har eid aksjer tidligere var taushetsbelagte.

Publisert: Publisert:

Bare fem dager etter skandalen om Sindre Finnes’ storstilte aksjehandel sprakk, argumenterte VPS for at historikk om hvem som har eid aksjer i norske selskaper ikke skulle leveres ut.

«Historiske opplysninger om aksjeeiere er dermed ikke omfattet av unntaket fra taushetsplikten og det er ES-OSLsES-OSLsEuronext Securities Oslo, det nye navnet til VPS etter at Euronext kjøpte selskapet praksis at dette ikke leveres ut», skrev de i en epost til kontoførere i norske banker og meglerhus.

Kontoførerne er bindeleddet mellom Oslo Børs og selskapene som er notert på børsen, og de fører VPS-kontoene på vegne av VPS.

Mailen ble sendt ut etter at det kom for en dag at Sindre Finnes hadde drevet storstilt aksjehandel mens kona Erna Solberg var statsminister.

De mange presseoppslagene hadde gjort at både VPS og kontoførerne hadde fått mange henvendelser om aksjeeierregisteret.

«På grunn av den ekstraordinære interesse dette temaet nå har, ønsker ES-OSL derfor å formidle til kontoførere at det er ES-OSLs forståelse av de aktuelle bestemmelser at unntaket gjelder det aktuelle aksjeeierregisteret og at aksjeeierregisteret ikke inneholder historiske opplysninger», skrev VPS i mailen.

Aksjeloven: «Tilgjengelig for enhver»

Det var innsyn i aksjehandlene Finnes hadde gjort bakover i tid i selskapet Nekkar, som gjorde at E24 12. september kunne slå fast at Finnes hadde vært langt mer aktiv i aksjemarkedet enn både han og Erna Solberg hadde forklart.

Også Kongsberg Gruppen ga E24 innsyn i Finnes’ historiske handler, men et titalls andre selskaper nektet å utlevere opplysningene. Det totale omfanget av Finnes aksjehandler var derfor ikke mulig å se før Finnes og Solberg selv delte en oversikt med pressen.

Aksjeloven og allmennaksjeloven slår fastslår fastAllmennaksjeloven §4-5: “Aksjeeierregisteret skal være tilgjengelig for enhver”. Aksjeloven §4-6: “Opplysninger i aksjeeierboken skal være tilgjengelige for enhver” at aksjeeierregisteret «skal være tilgjengelig for enhver».

Det går imidlertid ikke frem fra loven om dette gjelder dagens aksjeeiere, eller om man også har krav på lister bakover i tid.

Euronext: Bra at aksjesakene har kommet ut

E24 har spurt VPS hvorfor de sendte ut denne mailen.

– I forbindelse med at vi mottok flere henvendelser fra journalister som ønsket innsyn i historiske aksjebøker, ønsket vi å klargjøre den juridiske tolkningen vi har lagt til grunn for vår og kontoførernes virksomhet, og som har vært gjeldende i mange år, sier Cathrine Lorvik Segerlund, som er kommunikasjonssjef på Oslo Børs.

Hun sier at kontoførerne gjør oppgaver på VPS’ vegne, og at de er underlagt verdipapirsentralloven.

– Vår tolkning av taushetsplikten regulert i verdipapirsentralloven tilsier at innsynet kan gis i gjeldende aksjebok, altså den som er gjeldende og ikke historisk aksjebok.

Cathrine Lorvik Segerlund er kommunikasjonssjef på Euronext Oslo

Segerlund sier at dersom et selskap ønsker å dele informasjonen står de fritt til å gjøre det.

– Selskapene har tilgang til all informasjon i aksjeboken og må selv avgjøre hva de deler. Vi i Euronext Securities Oslo og kontoførerne opererer under verdipapirsentralloven og må forholde oss til denne loven.

Segerlund sier hun syns det er bra at sakene om Sindre Finnes har kommet bra.

– Samtidig er det slik at de ulike aktørene som journalister har tatt kontakt med har ulike roller og oppgaver, og ulik lovgivning de må forholde seg til, sier Segerlund.

https://e24.no/boers-og-finans/i/mQ9ALq/vps-i-e-post-etter-aksjeskandalen-ville-ikke-gi-innsyn-i-aksjelister

Related Posts